Kontovillkor

Senast uppdaterat: 2022-02-09

Följande avser de villkor som gäller när du som användare skapar ett konto på Vispace. Konto Villkoren gäller som tillägg till de vanliga användarvillkoren som redan gäller på Vispace. Som med alla villkor rekommenderar vi därmed användaren att noggrant att läsa igenom konto villkoren. Längst upp står även när konto villkoren uppdaterades senast. Vid uppdateringar av konto villkoren kommer Vispace att notifiera användaren via e-post eller när användaren loggar in.

Löptid:

Konto Villkoren gäller på obestämd löptid och omfattar all information och data som existerar inom Vispace och dess tjänster till dess att Vispace informerar om annat eller explicit säger upp eller ger dispens från konto villkoren till användaren.

Omfattning:

Konto Villkoren gäller alla data och tjänster inom Vispace och även data som härrör från dess samarbetspartners.

Feltryck:

Vispace reserverar sig mot att det kan finnas feltryck eller misinformation som kan härröra av misstag från Vispace eller användare. Det är därmed viktigt att alltid kontrollera alla detaljer noggrant innan man exempelvis skriver kontrakt. Vispace kan inte hållas ansvariga till följd av att användare skriver avtal eller på något sätt tar skada på grund av detta feltryck eller misinformation. Användaren godtar att det är dennes ansvar att all info som användaren laddar upp eller skriver in på Vispace är korrekt. Användaren godtar även att man kan hållas ansvarig av Vispace eller andra användare om man aktivt spridit missledande eller falsk information som gör så att andra användare eller Vispace tar skada. Detta kan och kommer förmodligen även leda till avstängning av kontot.

Kostnader

Att använda Vispace tjänster är i många fall förenligt med kostnader som både hyresvärd och hyresgäst. En hyresvärd betalar exempelvis vid uthyrning, förmedlingsavgifter till Vispace baserat på hyran samt även eventuella kortavgifter till betalpartners. En hyresgäst kan exempelvis ingå kontrakt och få hyresavier från hyresvärden direkt på Vispace portal. Användaren godkänner därmed att kostnader kan tillkomma vid användandet av Vispace och därmed bli betalningsansvarig för delar av tjänsten som användaren väljer att utnyttja. Användaren godkänner även att man om man ingår i hyreskontrakt blir en part antingen hyresgäst eller hyresvärd där lokalhyra till hyresvärd uppstår som kostnad samt eventuella kostnader till Vispace och betalleverantörer.

Betalningar

I Vispace tjänsteutbud ingår bland annat hjälp och stöd att ta betalt med hjälp av våra betalpartners som exempelvis Stripe och Klarna. Vi har även en viss fakturahanteringshjälp inbyggt i Vispace. Användaren godtar att Vispace aldrig kan hållas ansvariga för betalningar för hyreskontrakt, tilläggstjänster eller andra betalningar som på något sätt är kopplat till Vispace. Exempelvis bör hyresvärden hantera uteblivna betalningar från hyresgästen på egen hand eller med hjälp av externa inkassotjänster och kronofogden. Skuldindrivning ingår alltså inte bland våra tjänster. Om Vispace betalpartners, bank eller andra system med koppling till betalningar skulle drabbas av driftstopp, tekniska problem, konkurs eller någon annan form av problem som leder till att transaktioner inte kan genomföras eller blir försenade så kan inte Vispace hållas ansvariga. Vispace vill därmed lyfta fram att man inte kan garantera driften hos sina betalleverantörer. Skulle problem uppstå så är Vispace ambition att lösa problemet snarast så länge plattformen fortfarande är aktiv och det står inom Vispace teamets förmåga.

Force Majeure

Vispace kommer alltid att aktivt arbeta för att förbättra och hålla igång portalen men ibland kan vissa osannolika händelser uppstå. Vid force majeure som kan likställas med katastrof, naturkatastrofer eller andra händelser som innebär omfattande driftstopp utom Vispace kontroll så hänvisar vi till Force Majeure vilket innebär att Vispace med största sannolikhet är helt taget ur spel och att vi därmed inte kan garantera när och om tjänsterna kan återupptas. Användaren godkänner att Vispace aldrig på något sätt kan hållas ersättningsskyldiga till följd av skador eller problem som uppstår på grund av detta.

Sveriges lagar

Vispace lyder under svensk lag. Samtliga användare godtar därmed att följa svenska lagar vid användandet av Vispace. Man förstår även att om bryter mot dessa så kan man komma att polisanmälas av Vispace för denna lagöverträdelse samt att kontot spärras.

Domstol

Eventuella tvister mellan Vispace och användare som ej kan lösas på egen hand skall skickas in som ärende och därmed tas upp av Sveriges Domstolar.