Integritetspolicy Vispace

Senast uppdaterat: 2022-02-09

Grundläggande Introduktion

På Vispace samlar vi in uppgifter om dig som användare av våra tjänster. Uppgifterna består av den data som genereras när du använder våra tjänster och kan beroende på uppgiftstyp kopplas direkt till dig som användare eller inte. Informationen använder vi för att fortsätta erbjuda er våra tjänster samt även i vårt kontinuerliga förbättringsarbete av våra tjänster och erbjudanden till dig. I vår policy beskriver vi vårt uppdrag som personuppgiftsansvariga samt för vilka ändamål vi använder uppgifterna.

Typer av uppgifter

Dessa uppgiftstyper är de vi samlar in och behandlar

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig när du skriver upp dig som användare av våra tjänster, dessa består i huvudsak av namn, e-post, address, telefonnummer samt identifikationsuppgifter.

Företagsuppgifter

Era bolagsuppgifter för det företag du/ni representerar och som används för att identifiera och kvalitetssäkra våra tjänster. I detta ingår även organisationsnummer.

Information om ert användande

Ert användarmönster på Vispace och hur du använder våra tjänster. Exempelvis vilka typer av hyresobjekt du är mest intresserad av.

Betalningsuppgifter

Eventuella kontouppgifter vid betalning via vår plattform eller partner plattformar.

Personuppgifterna och data samlas så här:

Vår data samlas på flera sätt och nedan listar vi de olika metoder som finns.

 • Du uppger kontakt och bolagsuppgifter när du blir användare hos oss. I vissa fall även identifikationsuppgifter
 • Vid supportärenden samlar vi in kontakt och personuppgifter samt meddelanden från e-post och chatt samt telefon
 • När du använder våra tjänster så skapas data. Exempelvis när du gör sökningar eller lägger till bevakningar detta räknas till användarmönster.
 • Vi hämtar även data från partner källor såsom kompletterande bolag uppgifter från roaring.io och Stripe.
 • Information från cookies som samlar data från din webbläsare.

Det här använder vi personuppgifter till

Om vi ska kunna behandla era personuppgifter så behöver vi ha laglig grund för varje behandling. De huvudsakliga grunderna vi behandlar uppgifter på är följande:

 1. Med din tillåtelse – Vispace behandlar dina personuppgifter efter att vi fått din tillåtelse till detta.
 2. Om det är ett krav för att kunna fullgöra avtalet med er.
 3. Om det behövs för att Vispace ska följa och/eller upprätthålla lagen.
 4. Om behandlingen ligger i bägges intresse eller om behandlingen bedöms krävas i en intresseavvägning som väger tyngre än personliga integriteten.

De tjänster som erbjuds av Vispace kräver att vi behandlar era personuppgifter, nedan finner ni mer information om hur vi använder er data och de rättsliga grunderna för detta.

Tjänster

Inom våra tjänster så behandlar vi era uppgifter för att bland annat

 • Identifiera er som kund
 • Tillhandahålla de tjänster som ni beställt och använder från Vispace
 • Faktura och betalhantering

Rättsliga grunden för detta: För att kunna fullfölja vårt avtal med er

Kommunikation med er som användare/kund

Vid supportärenden så använder vi oftast era person och kontaktuppgifter för att kunna ge er stöd. Era kontaktuppgifter används även vid fakturor, informationsutskick och nyhetsbrev. Rättsliga grunden för detta: Med er tillåtelse samt fullfölja vårt avtal med er

Marknadsföring

För att vi ska kunna skicka ut relevanta erbjudanden och tips på produkter och tjänster som kan passa dig så behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder hos oss samt ert konsumtionsmönster Rättsliga grunden för detta: Med er tillåtelse samt intresseavvägning

Säkerhet och förhindrande av missbruk

För att stärka säkerheten på Vispace så behandlar vi era personuppgifter i syfte att undvika bland annat missbruk, DDOS attacker samt lagbrott. Rättsliga grunden för detta: Fullfölja vårt avtal med er

Så här länge sparar vi personuppgifter

Så länge ni har ett användarkonto hos oss så sparas era personuppgifter. Användarkonton kan sägas upp och personuppgifterna tas bort på er begäran

Dessa kan ta del av uppgifterna

Partnerbolag, leverantörer samt inom Virald AB tar del av personuppgifterna. Vi strävar dock självklart att aldrig dela mer än nödvändigt med respektive part. Vi säkerställer även att era personuppgifter hanteras varsamt och enligt gällande lagar kring personlig integritet och säkerhet. Dessa krav förs även vidare på våra leverantörer. Vispace ser också till att ha avtal med våra partners inom EU och utanför EU.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Ni kan som användare närsomhelst ta tillbaka ert tillstånd för att använda era personuppgifter. Dock är det viktigt att notera att en stor del av Vispace tjänsteutbud kräver att vi ska kunna behandla dessa uppgifter för att tjänsten ska fungera som tänkt. Utan uppgifterna finns det hög risk att vi inte kan erbjuda Vispace tjänster.

Registerutdrag

Som användare har du självklart rätt till att få registerutdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Det fungerar på så sätt att du begär ut vilken typ av personuppgift du är intresserad av och så är vi skyldiga att göra vårt bästa att inom 1 månad återkomma om detta. Om vi inte kan uppfylla denna önskan så ska vi även motivera varför detta inte gick. Notera att vid begäran till registerutdrag kräver vi en ordentlig identitetsverifiering som säkerhetsåtgärd.

Rätt till rättelse

Är det fel i någon av personuppgifterna så har du rätt till att få dessa rättade och/eller komplettera med andra korrekta uppgifter som kan behövas för användandet av våra tjänster. Vi kommer även kontakta partnerbolag som eventuellt har tagit del av de felaktiga personuppgifterna för att informera om detta.

Rätt till radering

Ni har alltid rätt att få delar av era data raderade. Notera dock att vi inte alltid kan radera all data som exempelvis hyreskontrakt mellan flera parter som behöver arkiveras. Om du önskar radera din data så kontakta oss per mail (Se nedan)

Rätt till begränsning

Önskar du begränsa hur din data används och behandlas så är du välkommen att kontakta oss. Då kan se över vilken data du vill begränsa och hur det här kan komma att påverka vårt tjänsteutbud för er.

Rätt till dataportabilitet

Önskar du göra dataportabilitet – Föra över uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta då oss så berättar vi vilken data som går att överföra i vilket format. Notera dock att detta endast gäller data som behandlas automatiserat.

Policyändringar

Denna policy uppdaterades senast det datum som visas högst upp på denna sida, alla ändringar som görs kommer vi att publicera som en uppdaterad version på denna sida.

Kontaktuppgifter

Har ni frågor eller önskemål eller vill begära ändringar angående era personuppgifter är ni välkomna att kontakta oss via e-post på personuppgifter@vispace.se