Användarvillkor Vispace

Senast uppdaterat: 2022-02-09

Följande villkor gäller vid användning av Vispace och våra tjänster som tillhandahålls av Virald AB. Vänligen läs igenom villkoren noggrant.

Användarvillkor

Vispace kommer att tillhandahålla tjänster till dig som användare baserat på nedanstående villkor. Varje gång du besöker sidan, använder våra tjänster eller gör exempelvis ett köp så accepterar du dessa villkor. Vi rekommenderar därför att du läser våra villkor med noggrannhet

Du som användare

Som användare på Vispace accepterar du:

 1. Att följa de lagar och regler som gäller vid användning av Vispace tjänster.
 2. Att inte ladda ner eller lagra den information som finns på Vispace externt utan vår skriftliga tillåtelse. I detta ingår även att inte hämta information och lagra externt i egen databas eller liknande.
 3. Att inte använda Vispace tjänster för andra syften än de som tillåts under villkoren.
 4. Att inte på något sätt försöka manipulera Vispace sida och/eller ta sig in i de ej offentliga delarna av sidan.
 5. Att Vispace närsomhelst på eget bevåg samt utan förklaring får stänga av eller begränsa ditt konto temporärt eller permanent. Notera att detta oftast är en konsekvens om en användare brutit mot villkoren medvetet.

Vispace

 1. Vispace arbetar för att tillhandahålla en helhetstjänst för både hyresvärdar och hyresgäster för uthyrning av lediga kontor, kontorsplatser och lokaler. I detta ingår både en marknadsplats för annonsering av lediga hyresobjekt och flertal tjänster för att stödja uthyrningsprocessen och kommunikation samt eventuellt även betalningstjänster mellan hyresgäst och hyresvärd.
 2. Det material som laddas upp på Vispace kan komma att granskas och underkännas om Vispace finner det olämpligt eller undermåligt eller i avseendet icke-relevant.
 3. Vispace kan inte alltid garantera att tjänsten är tillgänglig dygnet runt och för evigt även om detta är målsättningen. Vi kan inte heller alltid säkerställa att informationen på Vispace är korrekt och kan därmed inte hållas ansvariga för fel som kan inträffa vid avbrott, felaktig information eller andra fel som kan uppstå till följd av driftstopp eller felaktig information.
 4. Användare på Vispace är ansvariga för det digitala materialet som visas samt dess detaljer såsom priser. Vi tillåter ej länkar eller referat till externa webbplatser utan explicit tillåtelse ifrån Vispace.
 5. Vispace kan ej hållas ansvarig på något sätt för skador som uppkommer på lokalen/egendom samt lokal/egendom i anslutning oavsett vem som orsakat denna. Detta gäller även om skador uppkommit till följd av eventuell hyresgäst som hyrt genom Vispace orsakat skadan. Vi rekommenderar därmed både hyresvärdar och hyresgäster att se över sina egna försäkringsbehov.
 6. Vispace agerar delvis som en marknadsplats men också som en stödtjänst för att underlätta hyr och uthyrningsprocessen. I samband med detta är vårt mål att underlätta processen i sig och även hjälpa till att identifiera bra matchningar mellan värdar och gäster. Vi kan dock aldrig garantera att en hyresgäst och/eller hyresvärd är lämplig och det är upp till var och en att göra ytterligare undersökningar på egen hand och sedan ta ett eget beslut om de ska ingå i ett hyresavtal ihop.
 7. Hyresvärdar och hyresgäster ingår i ett avtal med varandra direkt. Det är därmed viktigt att förstå och förtydliga att värdar och gäster ej har något hyresavtal med Vispace utan med varandra.
 8. Vispace kan ej hållas ansvarig för skador som orsakats på grund av användning av Vispace tjänster och dess innehåll. Exempel på detta kan vara felaktig information.